Power Quality Saving B.V., Pagnevaartweg 163, 4731ZX Oudenbosch, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.p-q-s.com
Pagnevaartweg 163
4731ZX Oudenbosch
Nederland

T. Giesbergen is de functionaris voor gegevensbescherming van Power Quality Saving B.V. en is te bereiken via info@p-q-s.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Power Quality Saving B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u onze diensten gebruikt en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mail addres
- Gegevens elektriciteitsverbruik
- IP addres
- Gegevens over uw surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf deel uitmaakt van een advertentienetwerk).

Speciale en / of gevoelige persoonlijke gegevens die wij verwerken

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke informatie over een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@p-q-s.com en wij zullen deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Power Quality Saving B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren.
- Power Quality Saving B.V. analyseert uw gedrag op de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten aan uw voorkeuren aan te passen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Power Quality Saving B.V. neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking over kwesties die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit zijn beslissingen die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (zoals een medewerker van Power Quality Saving B.V.) tussen zit. Power Quality Saving B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Microsoft Outlook om de contactformulierinformatie te ontvangen en te reageren op basis van de informatie.

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren

Power Quality Saving B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We gebruiken de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonlijke gegevens:
- Persoonlijke gegevens > 3 jaar> commerciële doeleinden

Delen van persoonlijke gegevens met derden

Power Quality Saving B.V. deelt alleen persoonlijke gegevens met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Power Quality Saving B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren. We kunnen dit ook gebruiken om onze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Power Quality Saving B.V. en hebt u het recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat u ons een verzoek kunt indienen om de persoonlijke gegevens die we over u bewaren in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens sturen naar info@p-q-s.com.
Om ervoor te zorgen dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. In deze kopie moeten uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar zijn. Dit om uw privacy te beschermen. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Power Quality Saving B.V. wil er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming, de Nederlandse Autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt dit doen via de volgende link.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Power Quality Saving B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@p-q-s.com.

Start nu met besparen!