HOE CREËER JE EEN PERFECTE ENERGIEVOORZIENING

Power quality

Power Quality (PQ) betekent het vermogen van een systeem of een elektrisch apparaat om naar behoren in zijn omgeving te werken zonder te worden beïnvloed door en zonder elektromagnetische interferentie te introduceren om het elektriciteitsnetwerk in staat te stellen op een schone en stabiele manier vermogen te leveren.

Met andere woorden, met Power Quality willen we een ideaal perfecte voeding creëren die altijd beschikbaar is, met een zuivere sinusgolf, ruisvrij en altijd op nominale spanning en stroomwaarden.

Een slechte Power Quality heeft gevolgen voor de elektrische installatie en elektrische apparatuur. Deze gevolgen zijn niet altijd zichtbaar, maar dragen wel bij aan hogere onderhoudskosten en uitval.

Gevolgen van slechte Power Quality

  Spanningsuitval
  Energie verliezen
  Inefficiënt gebruik van de elektrische installatie
  Hogere onderhoudskosten
  Warmteonwikkeling in kabels en componenten
  Verhoogde slijtage van apparatuur, vermindering van de levensduur

Start nu met
besparen

symptomen

Elektrische vervuiling

Slechte stroomkwaliteit kan worden uitgelegd als elektrische vervuiling of verstoringen in de sinus golfvorm.
Deze vervuiling kan worden onderverdeeld in verschillende symptomen in het elektrische netwerk die verband houden met slechte stroomkwaliteit.

Vervuiling van de golfvorm

Micro onderbrekingen
Korstondige storing of uitval
Aanwezigheid van verstorende verbruikers
Transiënten
Harmonischen
Reactief vermogen
Netwerk onbalans
Oscillaties
Voltage verschillen
Flikkeringen

disturbances
measurements

Start nu met besparen!