de wereld verandert

Energietransitie

De energietransitie vraagt om een andere manier van gebruik en opwekking van onze (elektrische) energie.
Gedreven door de klimaatdoelstellingen van Parijs zal de energietransitie versnellen. Dit resulteert in een toename van decentrale energieopwekking en een toename van elektriciteitsverbruikers.

Milieuvriendelijkere systemen die gebruikmaken van warmte-koude-krachttechnieken, aardwarmte of koude, windmolens, zonne-energie en meer innovatieve technieken vinden hun weg naar de markt. Allemaal gebruikt voor het opwekken van warmte, koeling en elektriciteit. Het effect van decentrale productie en deze nieuwe verbruikers is een logistieke uitdaging in het transportnet, waarbij de kwaliteit van de opgewekte en geleverde elektriciteit behouden moet worden.

Het handhaven van de Power Quality van de elektriciteit is een van de grootste uitdagingen van de energietransitie.

Start nu met
energie efficiëntie

hetzelfde resultaat met minder inspanning

Energie efficiëntie

Energie-efficiëntie zorgt ervoor dat er minder energie wordt gebruikt om hetzelfde resultaat te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld door energiezuinige technische oplossingen of maatregelen die energieverspilling tegengaan. Door de kwaliteit van elektrische energie, stroom en spanning te verbeteren, kunnen verbruikers efficiënter werken (zie ook: quality). Dit resulteert in een vermindering van het energieverbruik.

Energie-efficiëntie draagt bij aan het realiseren van de energie- en klimaatdoelstellingen van de Europese Unie (Green Deal).

PQS kan meer energie-efficiëntie bereiken met de E-Power Power Optimizer-technologie: hetzelfde of meer werk leveren met minder energieverbruik.

Energie-efficiëntie is de grootste verbetering die we kunnen bereiken in energieverbruik.

Power lines
Energy Efficiency

Start nu met besparen!